אמילי צוקרמן

מפיקה

2017צוות הצלה
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

+2019שבאבניקים
ע. במאי
2016להציל את נטע
ע. במאי