אמיר מיוחס

גיל:14  (נולד ב-2005)

שחקן

2016ישמח חתני
אברהם יצחק