אמיר פחר

כינוי:מוחמד

בתפקיד עצמו

2017הישרדות פאלאוון
מודח 6