אמיר רותם

בתפקיד עצמו

1992זהו זה!
מגיש פינת קולנוע