אמנון רובינשטיין

גיל:71  (נולד ב-1948)
מפתחות:
במאים