אמנון רובינשטיין

גיל:70  (נולד ב-1948)
מפתחות:
במאים