אמנון רובינשטיין

גיל:73  (נולד ב-1948)
מפתחות:
במאים