אן טוכמאייר

גיל:56 (נפטרה ב-28/5/2004)
נולדה ב:2/5/1948

קשר משפחתי