אנה פינקלשטיין

עורכת

1995סיטון
1985שניים אוחזין
עריכת קטעי פילם
1983נגוע
1982דורית - חשיפה איטית