אניטה גסין

בתפקיד עצמה

2012כוכב נולד
עונה עשירית / מקום שלישי