אסף משה

שחקן

2019סבא דוליטל
נוח
2018אדוני המאמנת
צ'יקו
2017אסתר
2017החלון
אדם
2017לא פה, לא שם
ליאור
2013מילים
יוני