אסף צוקרמן

מפיק

2002מקרה קריות

תפקידים שונים

2003מלחמה אחרת
גריפ