אסתר סופר

גיל:70 (נפטרה ב-2001)
נולדה ב:1931

עורכת

1974סמי וסוסו

בתפקיד עצמה

1996מקהלה עליזה
מספרת
1984לבת ולבן ולכל המתעניין
מגישה