אפרתיה גיתאי

גיל:95 (נפטרה ב-2004)
נולדה ב:1909
מפתחות:
בן מפורסם

שחקנית

1996זירת הרצח
סוניה

קשר משפחתי