אפרת אסקירה

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמה

1999צה"ל יוצא שבת
מגישה
1998שתיקת הכבישים
מגישה