אפרת קאופמן

במאית

2010למה השמש

תסריטאית

2010למה השמש

תפקידים שונים

2010המבדיל
עיצוב פסקול