אריאל גואטה

עורך

2016מנוטרל

תפקידים שונים

2016אבן דרך
מקליט
2016אסור לשחק באוכל
ע. במאי