אריאל קליינברג

בתפקיד עצמו

2019המירוץ למיליון
עונה 7 / מקום 2 / נשואים טריים

קשר משפחתי