אריה ורדי

גיל:82  (נולד ב-1937)

תסריטאי

2018אינטרמצו עם אריק

בתפקיד עצמו

2018אינטרמצו עם אריק
מגיש