אריה חגי

מפיק

1989מפגשי בראשית
1987רחוב סומסום

תפקידים שונים

1989צמות
ייעוץ תסריט