אריה יצחק

גיל:60 (נפטר ב-2004)
נולד ב:1944
מפתחות:
חזרה בתשובה

קשר משפחתי

כללי

  • עלה בגיל 6 מעיראק

השכלה

  • היה פעיל בפנתרים השחורים לפני שחזר בתשובה ונהפך לרב