אריק אוחנה

שחקן

1991תרנגול כפרות
1988אל עצמי
ציון כהן

בתפקיד עצמו

1990קריאת כיוון
ילד