אשר אלקובי

כינוי:ג'הבי

בתפקיד עצמו

+2019ביטים
משתתף