אתי חליווה

בתפקיד עצמה

2011הישרדות - איי קמרינס
מודחת 16