אתל בנבנישתי לוי

מפיקה

+2020חיים בריא
מפיקה אחראית ערוץ 10
+2020שי בשידור
2017עושות חשבון
מפיקה אחראית ערוץ 10
2016אהבה עיוורת
מפיקה אחראית
2016שם משתמש
מפיקה אחראית ערוץ 10
2016פרצופה של המדינה
מפיקה אחראית ערוץ 10
2015תראו מי שואל
מפיקה אחראית ערוץ 10
2014שעת הדרקון
מפיקה אחראית ערוץ 10
2014סדר יום חדש
מפיקה אחראית ערוץ 10
2014שמועות
מפיקה ראשית ערוץ 10
2014היפה והחנון
2013עושים שינוי
מפיקה אחראית ערוץ 10
2013מעושרות
2012בובה של מדינה
מפיקה אחראית ערוץ 10