בבת מרום

מפתחות:
אופרה זמרים

מדבבת

2011טינטין
ביאנקה קסטפיורה

מוזיקה

2009טינקרבל והאוצר האבוד
מקהלה
2007מכושפת
מקהלה

קשר משפחתי