בועז הולנדר

במאי

2009זרים

מפיק

2012זנזורי
2010ארץ נהדרת
2007הישראלים
מפיק בפועל

תסריטאי

2009זרים

תפקידים שונים

2011מורעלים
ע. במאי
2011עם סגולה
ע. במאי
2011ילדי ראש הממשלה
ע. במאי
2011ארץ נהדרת
ע. במאי
2010מתלהבת
ע. במאי
2009שבוע סוף!
ע. במאי
2008חסר מנוחה
ניהול הפקה