בועז פסנזון

תפקידים שונים

2020מזרח תיכון מרכז
ע. במאי
201915 שנה
ע. במאי
2018מראות שבורות
ע. במאי
2016ולתפארת מדינת ישראל
ע. במאי
2016אווה מריה
ע. במאי
2015לכודים בתוך הרשת
ע. במאי
2015הפייטן
ע. במאי
2015קוץ
ע. במאי
2013תפוח
ע. במאי
2012מסיג גבול
ע. במאי
2011וריאציות ליליות על נושא
ע. במאי
2011מעבר לחלון
ע. במאי