ביסאן אבו לבאן

בתפקיד עצמה

2015בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של יהורם גאון