בן יחיאל

גיל:22  (נולד ב-27/8/1998)

בתפקיד עצמו

2009צופן דאוס
עונה על חידות