בנימין בן אליעזר

גיל:80 (נפטר ב-28/8/2016)
נולד ב:12/2/1936
נולד בשם:פואד בן אליעזר

בתפקיד עצמו

2012מצב האומה
בתפקיד עצמו

כללי

  • שר השיכון והבינוי (1992)
  • שר התקשורת (1999)
  • יו"ר מפלגת העבודה (2001-2002)
  • שר הביטחון (2001-2003)