בנימין הבר

שחקן

2015היורד למעלה
התפרק לו את הגומי