בנימין צביאלי

גיל:85 (נפטר ב-1/2/2004)
נולד ב:20/9/1918

בתפקיד עצמו

2004פסוקו של יום
קריין