בני קפלה

שחקן

1985חסמב"ה ושודדי הסוסים
מנשה התימני