ברברה הרשי

מפתחות:
שחקנים זרים

שחקנית

1975שוד היהלומים הגדול
סאלי