בר מיסוצ'ניק

שחקנית

2021שטיסל
שירה לוינזון
2019גיבור אמיתי
ליסטריה
2019נחמה

מדבבת

2020נוספרטו
פאני מנקס
2020האימה: קלון