בר צברי

גיל:29  (נולד ב-10/6/1992)

בתפקיד עצמו

2012אייל גולן קורא לך
עונה שנייה / מתמודד