בר צמח

בתפקיד עצמו

2012ניפגש בסיבוב
2012בית ספר למוסיקה - עולים כיתה
2011בית ספר למוסיקה
תלמיד בכיתה של מתי כספי