בתיה ארואטי

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

1975עברית בסימן טוב
מיכל, חברתה של אביבית