ג'יה לואו זאיצקי

שחקנית

2005פיק אפ
לינג

כללי

  • מרצה לסינית בחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת תל אביב