ג'ני בלום

גיל:44  (נולדה ב-16/3/1975)

בתפקיד עצמה

+2019אהבה פלוס עם ג'ני בלום
מגישה

שירים

1979ילד פלאעם יגאל בשן (פסטיבל שירי ילדים)

קשר משפחתי