ג'פרי ישי

בתפקיד עצמו

2014זוג מנצח VIP
מיכל אמדורסקי וג'פרי ישי / זוג מתמודד

קשר משפחתי