ג'קי רווח

צלם

2018חיים שלי

תפקידים שונים

2021השוטרים
ע. צלם
2020טהרן
ע. צלם
2020לאבד את אליס
ע. צלם
2019פוראבר
ע. צלם
2019נחמה
ע. צלם
2019כפולים
ע. צלם
2017פוקסטרוט
ע. צלם
2016להציל את נטע
ע. צלם