ג'קי רווח

צלם

+2019חיים שלי

תפקידים שונים

+2019נחמה
ע. צלם
+2019פוראבר
ע. צלם
+2019כפולים
ע. צלם
2017פוקסטרוט
ע. צלם
2016להציל את נטע
ע. צלם