ג'רי היימן

שחקן

2019מגן דוד דרום
בנג'מין
2018איש חשוב מאוד
2017רוח חדשה
אבא של קאת'י
2016צומת מילר
ג'ורג'
1984מבצע שטריימל
1981שדר מן העתיד
ג'ק
1978Sing a Song
ג'רי
1976Neighbours