ג'רלדין דימה-שכטר

עורכת

1994צאבלה
1992שלום סומסום
1992בסוד העניינים
עריכת קטעי פילם
1990קריאת כיוון
עריכת קטעי סיפור
1987רחוב סומסום
עריכת קטעי חוץ
1986בלי סודות
עריכת קטעי פילם
1983בבית של פיסטוק
עריכת פתיח / עריכת קטעי הסרטה
1982חשבון פשוט
עריכת קטעי פילם
1981הדוברמן החברמן
1980סאלם ותעלם
1979רגע עם דודלי
עריכת קטעי פילם
1975גם אנחנו שופטים