גאיה צרפתי

שחקנית

2016החממה
דריה

קשר משפחתי

מאחורי הקלעים