גדי אייזן

במאי

+2019עושים גלים

שחקן

2015להרוג את הסבתא
נהג

בתפקיד עצמו

+2019עושים גלים
מנחה

צלם

2017המכון לרפואה משפטית