גדעון אמיר

מפיק

1982בן לוקח בת
1980על חבל דק

תפקידים שונים

1971חדווה ושלומיק
ע. במאי