גדעון גנני

מפתחות:
במאים

כללי

  • מנכ"ל קרן מקור לסרטי קולנוע וטלוויזיה