גור עזיקרי

גיל:42  (נולד ב-24/2/1977)
נולד בשם:גור-אריה עזיקרי

בתפקיד עצמו

1987זהו זה!
מגיש פינת ארכיאולוגיה

קשר משפחתי

מאחורי הקלעים