גיא הררי

מפתחות:
בית צבי

שחקן

2017ילדי בית העץ
גיא

מוזיקה

2006טולי בלבולי בממלכת המוזיקה
לחנים ועיבודים לשירים וניהול מוזיקלי