גיטה בן נבט

שחקנית

2019מגן דוד דרום
סוזי
2018רוצחות מבית טוב
חסיה פכטהולד
2018כפולה
פרומה
2016צומת מילר
2016מלאך של אמא
מוכרת נעליים