גיטה בן נבט

שחקנית

2018רוצחות מבית טוב
חסיה פכטהולד
2018כפולה
פרומה
2016צומת מילר
2016מלאך של אמא
מוכרת נעליים